Solenergi Invest

effektiviserar din energiekonomi

Solenergi fakta  


Miljö

Genom att investera i solenergi investerar du för framtiden och för kommande generationer. 

Solenergi är ett av alternativen för att ta vara på miljön och att aktivt bidra till hållbarhet i vårt samhälle. 


 


 
Solcellsutvecklingen i Sverige

Solenergi har genomgått en enorm utveckling. Priset på produkterna har halverats de senaste åren.

År 2050 beräknar det internationella Energiorganet IEA (International Energy Agency) att solenergin kommer att stå för en fjärdedel av jordens energiproduktion. Idag ligger den på knappt en procent.

Investeringskostnaderna är överkomliga och en livslängd på panelerna upp till 50 år är ingen överdrift. Tillsammans gör detta att solenergi har blivit ett alternativ att räkna med. När investeringen är betald är energin gratis.

Vi har relativt låga elpriser idag men vi vet inte hur det ser ut om några år. Som egen producent kan Du säkra att din el kommer att vara miljövänlig till ett bra pris även i framtiden. 


 

Solinstrålning i Sverige

I Sverige ligger solinstrålningen på 800kwh-1100kwh/ och år från norr till söder. Vi har mellan 1000-2000 soltimmar/år.

Solens strålning på jorden under en halvtimma ger så stor effekt att det skulle försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år. 

Solinstrålning från olika installationsvinklar

Södervägg 72 % 

Södertak 45 grader, 100%                                               Sydvästvägg 67%                                                           Sydvästtak 45 grader, 95%                                             Platt på tak 89%                                                           Sydostvägg 70%                                                           Sydosttak 45 grader, 96%                                               Östervägg 58%                                                             Östertak 45 grader, 82%   


Beräknat på ett medelvärde, med blankt glas blir det           större förluster med ett AR glas ger det mer.              

                  

Solcellsstöd


För installation av grön teknik finns det skattereduktion för kostnaden på arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. 

Avdraget för solcellsinstallationer är 20% på material och arbete. 

För energilagrings system är stödet 50%. 

För elbilsladdare är stödet 50%. 

Avdraget görs direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.Bygglov

I de flesta fall krävs inget bygglov om man sätter panelerna på ett tak och de sitter i samma vinkel som taket. Måste man ha någon form av ställning för att vinkla upp panelerna så krävs det ofta bygglov, likaså om det gäller en fastighet som har mer än två hushåll. Men för att vara på den säkra sidan så ska du fråga byggnadskontoret i din kommun.